Phụ tùng cơ khí

                                              

  Gầu khoan đất KB                                Gầu khoan đá SBF - K                            Gầu khoan đá KBF - K2

                                               

Gầu cắt vành KR - R                            Gầu cắt vành KR - RM                                    Gầu khoan  KR - X

                                              

Gầu khoan đất SB - K2                           Gầu khoan đất SB                                Gầu khoan đá SBF - P

                                            

    Cần kelly bar Bauer                                   Răng cạp Bauer                               Lợi cho rang cạp

                                             

   Răng khoan đá Bauer                           Lợi cho Răng khoan đá Bauer                     Răng khoan FZ 72

Login Form